+91 2443 241914

प्रास्ताविक

ठळक वैशिष्ट्ये
 • सुसज्ज व भव्य इमारत
 • सुसज्ज ग्रंथालय व प्रयोगशाळा
 • भव्य क्रिडांगण व सुसज्ज क्रिडा विभाग
 • अनुभवि प्रध्यापक वृंद
 • उज्वल निकालाची परंपरा
 • संगणक प्रशिक्षणाची सुविधा
 • सराव व वार्षिक पाठाची याच परिसरात सुविधा
 • विद्यार्थीनींच्या सुप्त गुणांच्या विकासास वाव
 • शैक्षणिक शिस्त व नियमांचे तंतोतंत पालन
 • विविध उपक्रमशिलता
 • वैयक्तीक मार्गदर्शन
उद्दिष्ट्ये
 • प्रशिक्षणाद्वारे शिक्षकांना सर्व पातळीवर सक्षम बनविणे
 • प्रशिक्षणार्थ्यांच्या अंगी सहशालेय उपक्रमांद्वारे सामाजिक बांधिलकी व श्रमप्रतिष्ठेचे मूल्य विकसित करणे
 • राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय संविधानांतर्गत समता, स्वातंत्र्य, बंधुता प्राप्त करण्यासाठी सांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष व नैतिक मूल्याची जोपासना करणे
 • पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण ारण्याकरिता प्रशिक्षणार्थींना सक्षम बनविणे
 • शैक्षणिक तंत्राज्ञानाचा वापर व संगणकीय ज्ञान देवून प्रशिक्षीत करणे

धारुर तालुक्यात अत्यंत ग्रामीण भागात शिक्षक शिक्षण – प्रशिक्षण सेवा देणारी एकमेव संस्था असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गणवत्ता पूर्ण शिक्षण प्रदान करण्यासाठी ध्येय्य अविरतपणे संस्था चालवत आहे. धारुर तालुका हा अतिशय दुर्गम व डोंगराळ भाग असून कारी शिवारातील व तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध होण्यासाठी केवळ सेवार्थ भावनेने संस्थेचे कार्य चालू आहे.

श्री योगेश्वरी शिक्षण संस्था भोगलवाडी संचलित अध्यापक महाविद्यालय कारी हे धारुर पासून 23 किमी अंतरावर धारुर तेलगाव रोड लगत स्थित आहे, तसेच तेलगाव पासून 3 किमी अंतरावर आहे. महाविद्यालयाची इमारत L (एल) आकाराची व पक्कया स्वरूपाची असून परिसरात भरपूर प्रमाणात वृक्षांची लागवड करण्यात आलेली आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर वाटचाल करणारे महाविद्यालय असल्या कारणाने सर्वच विभाग हे सुसज्ज व अद्यावत स्वरूपाचे आहेत. महाविद्यालयात प्रवेश करता क्षणीच या सर्व गोष्टीचा अनुभव प्रत्यक्ष येतो.