+91 2443 241914

प्रास्ताविक

धारुर तालुक्यात अत्यंत ग्रामीण भागात शिक्षक शिक्षण – प्रशिक्षण सेवा देणारी एकमेव संस्था असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गणवत्ता पूर्ण शिक्षण प्रदान करण्यासाठी ध्येय्य अविरतपणे संस्था चालवत आहे.

पुढे वाचा

अभ्यासक्रम

  • बी.एड. (2 वर्ष) Intake Capecity 50+50 = 100
  • डी.एस.एम. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापिठ, नाशिक
    (1 वर्ष)

पुढे वाचा

माहिती अधिकार

  • अपिल अधिकारी - प्रा. तेजस आश्रुबा तिडके (प्र. प्राचार्य)
  • माहिती अधिकारी - री. सतिश बाबुराव पांचाळ (लिपीक)
  • सहाय्यक माहिती अधिकारी -
पुढे वाचा